Friss hírek, esemènyek, aktualitások

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft

Lèpj az èletedèrt Szolgálatok

Lépj az Életedért Szolgálat, ÉLSZ

(Egészségfejlesztés)

Az egészség előfeltételei és egyben forrásai: béke, lakás, oktatás, élelem, jövedelem, stabil ökológiai rendszer, fenntartható erőforrások, társadalmi igazságosság, társadalmi egyenlőség. Az egyén szempontjából, a teljes fizikai, szociális, mentális optimális jól-lét állapota és nem pusztán a betegség vagy rokkantság hiánya.

Egy populáció szempontjából az egészségre hatással van a szociális, a gazdasági, a társadalmi, a kulturális és a fizikai környezet egésze, ezért az egyének egészségi állapotából nem lehet önmagában levezetni a populáció egészségi állapotát. Az egészség cél, eszköz, erőforrás, nem statikus állandó állapot, hanem folyamat.

Az egészség előfeltételeinek és különböző szintű befolyásoló faktorainak alábbi áttekintéséből is következik, hogy az egészség nem lehet egy-egy tárca, szakterület vagy szervezet kizárólagos ügye, felelőssége, kompetenciája. Széleskörű és jól koordinált államigazgatási, üzleti és civil összefogással, az intézkedések és cselekvések egészséghatásának megfelelő mérlegelésével javítható egy populáció egészsége.

Egy populáció egészsége jellemezhető többek között a születéskor várható élettartammal, és/vagy az akadályozottság szintjével. A magyarországi adatok jóval elmaradnak az Európai Unió-s mutatóktól. Az átlagolt adatok elfedik azon szélső értékeket, melyek a jó és rossz egészségi állapotú részpopulációkat és így az egészség-egyenlőtlenségeket jellemzik. Ma Magyarországon a nyugati országrészhez képest a keleti országrészben a születéskor várható élettartam kb. 7 évvel kevesebb. Az egészségi állapotban megmutatkozó jelentős egyenlőtlenségek csökkentése össztársadalmi érdek, hiszen az állampolgári esélyegyenlőséget nem támogató, a gazdasági versenyképességet rontó állapot kezeléséről van szó.

Egészségfejlesztés az a szemléletmód, amely képessé teszi az embereket, hogy növeljék ellenőrzésüket az egészségük felett és javítsák azt. Az egészségfejlesztés, ráfordításokon és akciókon át, mint folyamat, az egészség meghatározóit befolyásolja, az emberek egészsége számára a legtöbb nyereséget hozza; lényegesen hozzájárul az egészség egyenlőtlenségeinek csökkentéséhez; biztosítja az emberi jogokat és gyarapítja a szociális tőkét. Képességként , végső célja, hogy növeli a várható élettartamot, és csökkenti az országok és a csoportok közti ebbéli különbségeket.

 Eszközrendszere:

 Propagálás, az egészség pártolása: egyéni és társadalmi akciók kombinációja, politikai támogatottság, társadalmi elfogadottság, konkrét egészség cél vagy program érdekében. Felkészítés: az egyén képessé tétele az egészség feletti kontrollra. Közvetítés (közbenjárás): különböző érdekek és szektorok egyeztetik álláspontjaikat az egészség érdekében. Új egészségfejlesztési gyakorlat: új önkormányzati szolgáltatás bevezetése helyben (Lépj az Életedért Szolgálat).

Ma szinte minden önkormányzat felismeri, hogy a helyi társadalom legnagyobb problémája, hogy a polgárok többségének az egészsége nem jó, az egészségvédelem nem tudatos és nem eredményes, a betegség megelőzés elmarad és a helyi életmódváltások lehjetőségei nem ismertek.

 A „Lépj az Életedért Szolgálat” program azt a célt tűzte ki, hogy először Fejér megyében a közösség és demokráciafejlesztés keretében mentális segítő szolgálatot lát el az önkormányzat felkérésére. A vállalt feladat az, hogy a településeken élő polgárok egészsége jelentősen javuljon és elinduljon az öngyógyítás széles körű visszatanítása és egyben fejlesztése.

 Munkánk fő célkitűzése, hogy a lakosság lelkileg vagy mentálisan megerősödjön, az életvezetése stabilizálódjon, így minél többen képesek legyenek sikeresen megoldani emberi, lelki, szellemi problémáikat, ami sokat segíthet abban, hogy bármilyen egyéni-közösségi probléma okozta személyes, családi és közösségi kríziseiket kezelni tudják. A komplex mentális folyamat elején állapotfelméréseket végzünk és ezek kiértékelése szerint alakítjuk a tevékenységek gyakoriságát és tartalmát.

Fontosabb módszerek : segítő beszélgetések, foglalkozások; állapot felmérések és tesztek, mikrodiagnosztika; egyéni és csoportos foglalkozások; természetgyógyászat; relaxációs módszerek és masszás; konfliktuskezelő tréningek; önismereti tréningek; közösségépítő foglalkozások; az életbe vetett hit visszaadása, erősítése; fizikai közérzet javító szolgáltatások; az életmódváltást segítő előadások, tréningek, stb.

 

Én élek…

Te élsz…

Mi élünk…

 

Mit jelent az élet? Miért értékes? Miért vigyázzunk rá? Miért vigyázzunk egymásra, és önmagunkra?

Nekem ezt jelenti az ÉLSZ. Megszületett egy kezdeményezés. Egy gondolat, egy ötlet, egy lehetőség. Egy lehetőség arra, hogy felhívjuk az emberek figyelmét arra, milyen fontos törődni ezzel az amúgy mindennapi kérdéssel. A nyugati ember már jócskán elszakadt az élet alaptörvényeitől. Ez jól látszik az urbanizált életmód testet-lelket elkorcsosító betegségeiből, frusztrációiból a depresszió, a kilátástalanság, az önpusztítás számos formájából. És ez a folyamat nem kímél sem időst, sem fiatalt. Sem nőt, sem férfit.

A Stratégiakutató Intézet épp ezt a folyamatot ismerte fel, és igyekezett felkarolni azt a kezdeményezést, amiben meg kívánja ismertetni az emberekkel a lélek folyamatainak fontosságát az Élethez. Így nagybetűsen. És itt még nem is a minőségi életről beszélhetünk, az emberi evolúcióról, az értelmi és érzelmi intelligencia spirituális fejlődéséről. Még szót sem ejtünk a kvantum elméről, mely képes felismerni a felemelkedés folyamatait az ember által automatikusan még nem is látható zónákban, zónákból.

Még egyszerűen csupán az embert figyeljük. Az embert, aki a köznyelvi értelemen már használja a Lélek kifejezést. A lelkes, a lelketlen megfogalmazását, más és más tartalommal. De még csupán az érzelmi emóció szintjén, és jellemzően korántsem
az értelmi megértés szintjén. Hiszen tud a lélekről ismeri, kifejezi azt, talán oda is eljut, hogy kifejezze az igényét a kapcsolatra, de ez a kapcsolat még korántsem teljes. Jól látjuk ezt a gyógyítói munkák során. Legyen ez a kineziológia, a családállítás, vagy akár a grafológia, az állapot felmérés, a test kibocsájtó frekvencia mérései által, vagy a jóga harmonizáló keretei közt.
Uram bocsá a stressz és annak hatásai felismerése, és akár annak oldódási következményei által.

Az ember egyetlen dologra törekszik. Uralni a folyamatait. Akár testi akár lelki, akár szellemi folyamatot tételez is fel.

Mindazonáltal a megfigyelések szerint szinte semmilyen folyamatot nem képes még az irányítása alatt sem tartani, nemhogy uralni. Vagy csak részben!

Hiszen a test biológiai folyamatai tekintetében sem boldogul. A gyógyulási tendenciáknak csak a részeit látja, és a lélek felett cseppnyi uralma sincs.
Mégis sokszor önző módon zsigereli ki önmagát épp úgy, mint a környezetét, az életterét, vagy a hozzá emberileg-lelkileg közel állókat. Az ÉLSZ  program, az Életedért Lépj Szolgálat épp azt a rendkívüli célt tűzte ki maga elé, hogy felhívja az emberek figyelmét mindezen folyamatokra, tendenciákra. Megállítsa, és megfordítsa a lelki-testi-emberi elhidegülés, ellehetetlenülés, lelki elsivárosodás folyamatát. Felébressze az egyes embert, és ezzel új perspektívát nyisson a közösség embert formáló közegében egy élhetőbb, szerethetőbb világ kialakítására, melyben egyenlő esélye van a felnőttnek egy emberibb élet létrehozásában, és egy gyermeknek az élhető életkeretben a boldogabb életmező megélésére. Ahol nem azzal az eleve elrendelt esélytelenséggel születik egy élet a közösségbe, hogy a felmenői nyomdokaiban járva, a semmi ágán  lógjon, a felmentést hiába várva.

 

A gyógyítók, akik részt vesznek ebben a programban, azt a roppant célt tűzték ki maguk elé, hogy Fejér Megye 5 településén: Abán, Sárosdon, Sárkeresztúron, Nagylókon és Csókakőn megmutatják az embereknek ÉLSZ napok keretében az új perspektívát. Megmutatják, hogy ha az ember hajlandó tudomást venni arról a tényről, hogy a testénél és a biológiai folyamatainál sokkal nagyobb struktúrával rendelkezik. És nem a Lélek lakozik a testben, hanem a test lakozik a lélekben mint egy sűrűbb, látható és érinthető létforma, akkor nem csak az életminősége változhat meg, hanem egy olyan dimenzió is kinyílhat a számára, amiről korábban talán elképzelése sem volt.

A tapasztalatok szerint az ember végre megérett erre a folyamatra. Kíváncsi, érdeklődő, elfogadó és befogadó a tekintetben, hogy megtalálja az önmagához vezető utat, a belső erőforrásokat, és kialakítson egy olyan új működési szabályt, törvényszerűséget, működési mechanizmust, amelyben önmaga kezébe veheti a saját életét, és kitágíthatja a személyes perspektíváját. Mindezzel
nem csupán a betegségek megelőzésére, a kockázatok csökkentésére kap lehetőséget, hanem arra is, hogy hosszabb, egészségesebb, tartalmasabb, minőségibb életet legyen képes kialakítani önmaga és családja, utódai számára.
Mindez pedig arra predesztinálja, hogy észrevegye, megismerje önmagát, belső és külső erőforrásait. Megváltoztassa az életszokásait, figyelmesebb legyen a környezete és élőhelye iránt, valamint felfedezzen olyan összefüggéseket melyeket korábban csak a tudományos kutatással, oktatással foglalkozó tudó emberek láttak, tudtak. A korai korszakokban a beavatottak, a sámánok,
gyógyítók, szent emberek alkalmazhattak, ismertek.

Micsoda perspektíva nyílt az egyes ember és az egész emberiség előtt, amikor az Isteni szint olyan szélesre tárta ki kapuit, amikor a tudás olyan bázisához fér hozzá minden érdeklődő átlagember, amihez korábban csupán néhány kiválasztott.

Ma amikor csupán döntés kérdése, hogy az ember keleti filozófiát, jógát, táplálkozás tudományt, reikit, kineziológiát, akupunktúrát, különböző masszázs fajtákat, táncterápiát, stresszoldást, családállítást, pszichodrámát, grafológiát, asztrológiát,  vagy épp mediálást tanul-e önmaga és a köz javára fordítva az energiáit, micsoda perspektívát kap, milyen csodát élhet át a mindennapokban saját épülésére, fejlődésére, hozzájárulva az emberi, családi, társadalmi, és nemzeti, de akár a kontinentális fejlődés folyamatához.

Mert képzeljük csak el. Milyen lesz az élet a Földön, amikor nem csak néhány település, de gyakorlatilag minden ember lakta hely, kis és nagyváros lakója születésétől fogva éli saját, természetes tudását, energiáját. Napi kapcsolatban van a lelkével, már nem kell a felmenői sorsmintáit másolva élni, hanem saját egységének a megtapasztalásából kiindulva része lehet az evolúció,
az emberi fejlődés olyan dimenzióinak, melyekről ma még csak a meta elméletek kidolgozói, a kvantumfizika kutatói beszélnek. Amikor a tér és idő kontinuum egy új értelmezést nyer a fizikai ember számára.

De eddig még hosszú út vezet el. Ma ott tartunk ebben a folyamatban, hogy gyógyítók segítenek felébreszteni Fejér megyében az embereket. Segítenek őket bevonni a saját életükbe, folyamataikba. Segítenek felébreszteni és megfogalmazni mindazon törekvéseket, melyek által az egyes emberek és ezáltal a közösségek nem csupán megismerkedhetnek ezekkel a lehetőségekkel,hanem élhetnek is vele. Kipróbálhatják, alkalmazhatják a gyógyítási metódusokat, sőt ha az érdeklődésük teljessé válik, meg is tanulhatják az egyes technikákat, módszereket, és ők maguk válhatnak az adott település gyógyítóivá. Mindezzel
egy sokkal nagyobb, és szélesebb kaput nyitva a közösségeken belül az összetartozás, az egymás megsegítése, az egymásra figyelés témakörében. Kialakítva azt az új kommunikációs lehetőséget, ami korábban, sokkal korábban már létezett a zárt
közösségekben, kistelepüléseken, ahol voltak sámánok, gyógyítók, füves emberek, bábák, ahol természetes volt a gyógynövények használata, és nem a gyógyszertárba rohantak el szintetikus készítményekért az emberek egy-egy sérülés következtében.

 

Az ember újra kell tanulja önmagát. És ebben a tanulási folyamatban segítenek azok a gyógyítók, azok a módszerek, amikkel a Stratégiakutató Intézet, és a fent felsorolt települések önkormányzatainak összefogásával zajlik a TÁMOP által támogatott projekt. Az ÉLSZ program sorozat.

 

 

Én élek…..

Te élsz….

Mi élünk….

És így van ez jól!

 

 

 Csaba Beatrix

családállító és életmód tanácsadó

az ÉLSZ napok szervezője

Írta: 2011-02-07 19:40:29