Friss hírek, esemènyek, aktualitások

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft

Rendhagyó információk

         
   

TAMOP 5.5.1/A-10/1-2010-0015  

   

Felhívás az ÖNELLÁTÁS megszervezésére

   
   


 
Ma már senki előtt nem titok, hogy a következő egy-két év változásai nagyon komoly nehézségeket hozhatnak minden családnak. A legismertebb konfliktusforrások: a pénzügyi világválság, a természeti-környezeti krízisek, az energia ellátás problémái vagy hiányai, az élelmiszerek minőségének romlása, stb. Ha bármelyik krízisre megoldásunk van, az már a többi válsághelyzet kezelésére is pozitív hatással lesz.

Szeretnénk nagyon világosan és egyértelműen fogalmazni. Senki sem tudja pontosan, hogy a válságok vagy a problémák milyen méretűek lesznek és mennyire érnek el minden családot. Ugyanakkor továbbra is bízunk abban, hogy lehetőleg minél több krízis nem, vagy alig érinti a helyi polgárokat.

Ennek ellenére világosan és tisztán fel kell ismernünk, hogy a válságokra annyira alaposan kell felkészülni, mintha bizonyosan tudnánk, hogy a közeli jövőben már közvetlenül bajba sodor minket. Előzzünk meg minden lehetséges bajt.

Ezért minden polgárnak, háztartásnak, családnak, és helyi intézménynek szeretnénk felhívni a figyelmét a következő
feladatokra
, amelyek megoldása minél teljesebb önellátást tesznek lehetővé:

 1. 1.     Energia önellátás.
  Minden lakásban, családi házban és intézményben legyen olyan kandalló, cserépkályha, vagy más alternatív fűtési lehetőség, amelyben fával, gallyal, pellettel (stb.) lehet fűteni.
 2. 2.     Megújuló energia.
  Minél több lakásban és épületben szereljenek fel és használjanak olyan megújuló energiákat hasznosító eszközöket, amelyek legalább részben megteremtik az áramellátást vagy a melegvíz-szolgáltatást. (A napkollektorokról, családi kis
  szélerőművekről, a hőszivattyúkról, vagy a geotermikus megoldásokról szívesen adunk részletes információkat)
 3. 3.     Hagyományos ételkészítés.
  Minél több lakásban használjanak olyan alternatív, például fával fűthető tűzhelyet, vagy kemencét, amelyben energiaproblémák esetén ételeket lehet sütni, főzni, aszalni, stb.
 4. 4.     Vízellátás. A családoknak legyen saját kútja, illetve az ivóvízzel való ellátása több forrásból is biztosított legyen. Helyes
  lépés, ha a családok saját víztisztító berendezéseket használnak. (Ismerjük, hogy saját településük környezetében és/vagy térségükben hol vannak jó minőségű források, amelyek iható vize kitűnő minőségű.)
 5. 5.     Pince. Az önellátás lényeges eleme, hogy minden lakásban és családi házban legyen a ház alatt, vagy a kertben, egy vagy több pince vagy vermelő, amelyben zöldséget, ivóvizet, lisztet, gyümölcsöt, gabonát, vagy akár füstölt húst lehet tárolni.
 6. 6.     Zöldség és gyümölcstermelés.
  Ma már egyre több család felismerte, hogy legalább részben vissza kell térnie a nagyszülők, dédnagyszülők életfelfogásához, és saját kertjükben vagy bármilyen más területen zöldséget, gyümölcsöt termeljen, vagy ismét elkezdjen gazdálkodni a saját családjának jobb és egészségesebb ellátása érdekében. (ide tartozik az is, hogy senkinek sem okozhat nehézséget, hogy a kertjük vagy telkük egy részében ismét néhány kisállatot neveljenek pl. 5 db tyúk éves szinten napi 3
  tojást biztosíthat)
 7. 7.     Egészség-megőrzés.
  Az önellátásnak szerves része, hogy minél többen egyrészt sokkal jobban vigyáznak az egészségükre, másrészt járatosabbak lesznek az öngyógyításban, harmadrészt a kertjükben minél több gyógynövényt és fűszernövényt termesztenek, és végül rendszeresen járnak természetgyógyászokhoz is, hogy az egészségük megőrzése minél jobban sikerülhessen.
 8. 8.     Szellemi önellátás.
  Az önellátás szerves része a szellemi önellátás is. Minden fontos információnak, ismeretnek és tudásnak időben el kell jutnia a családokhoz. Az mellékes, hogy újságon keresztül, könyvekből, televízió csatornákból, interneten vagy mobiltelefonon át kapják meg. Két megoldást kiemelünk: egyrészt a könyvek újra fontossá válnak, és minden családnak szüksége van házi
  könyvtárra, másrészt pedig az utcaközösségek kezdjék el működtetni saját honlapjaikat, amelyeken legyenek fent azok az információk és ismeretek, amelyeket ők tartanak fontosnak a maguk számára.
 9. 9.     Képzés. Az információk továbbítása és a bevált gyakorlatok ismertetése miatt az eddiginél nagyobb szükség lesz a helyi képzések megszervezésére, kezdve a civilegyetemtől az ÉLSZ napokig, a biogazdálkodástól, állattenyésztéstől a kemenceépítésig, vagy a kis helyi malmok létesítésétől a vágóhidak működtetéséig. (Egy-egy ilyen tevékenység ellátására összefoghatnak helyi polgárok és közös vállalkozásokat indíthatnak)

     

Hosszan sorolhatnánk még, hogy a sokrétű, sikeres önellátáshoz mi minden szükséges, de befejezésül mindössze három közösségi feladatot szeretnénk ismertebbé tenni:

Az jórészt elképzelhetetlen, hogy minden család minden tekintetben önellátóvá váljék. Ezért teljesen ésszerű, hogy a családok egymásnak olyasmiben is segítsenek, amelyekre valamelyik szomszédnak vagy barátnak szüksége van, s ezt a hiányt ők képesek pótolni.

A zöldség, gyümölcs vagy tágabban gabona és hústermék önellátást (termelést, feldolgozást, belső kereskedelmet, stb.) a polgárok települési szinten szervezzék meg hálózati rendszerként. A zöldség önellátás programjára és ennek megvalósítására például Csókakő már nagyon jó alternatívát tud mutatni.

Az önkormányzat testület és a magisztrátus javasoljon olyan lépéseket, amelyek egyrészt a település szintjén a megújuló energiák használatát széles körben lehetővé teszi, másrészt a közmunkások és önkéntes polgárok segítségével folyamatosan gyűjtsék össze a zöldhulladékot, amelyek helyben fűtőanyagok alapanyaga lehet.

Sorolhatnánk a további közösségi feladatokat, de a felsorolt családi és települési összefogások mindenki számára ösztönzéseket adhatnak, amelyek egyúttal felkészülést jelentenek a problémák sikeresebb megoldására.

Az önmagunk által teremtett nagyobb biztonság mindenkiben erősítheti a nyugalmat, az életkedvet és a hitet.

Legyen minden család és település időben és okosan önellátó!

Kérjük, forduljanak kérdéseikkel és javaslataikkal az önkormányzati képviselőkhöz és – ahol vannak – a magiszterekhez, valamint a polgármesteri hivatalhoz.Települési
Önkormányzat

Kiadta:
Stratégiakutató Intézet, 2011

Írta: 2011-02-07 19:40:57