Friss hírek, esemènyek, aktualitások

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft

Stratègiakutató Intèzet Nonprofit Kft.

 

 

A Stratégiakutató Intézet bemutatása, 2010

 

 A Stratégiakutató Intézet (SKI) 1991-ben először alapítványi keretben, 2000 óta már önálló közhasznú társaságként, 2009. júniusától továbbra is közhasznú, de Nonprofit Kft-ként működik. A tulajdonosok között sem az állam, sem önkormányzat nincs jelen, hiszen az intézetet eredetileg hét tudományos kutató hozta létre. Így tipikusan civil think tank vagy hagyományos K+F+I szervezet, ám nemcsak gazdaság- vagy térségfejlesztéssel, hanem kiemelten közösség- és társadalomfejlesztéssel foglalkozunk. Az intézet nevéből következően fő profilja a társadalomtudományi, politikatudományi gondolkodás javítása, a különböző – globális, európai, nemzeti és lokális – stratégiák készítése, továbbá olyan civil és tudásfejlesztések támogatása, amelyek együttműködési és részvételi lehetőségeket nyújtanak a polgároknak és civil közösségeiknek, amelyek fejlesztik a hazai és az európai polgári öntudatot és identitást.

Az intézet az elmúlt évtizedekben egyrészt koncentrált kutatásokat folytatott, hogy Magyarország stratégiai érdekeit szem előtt tartva megfogalmazza a globális-lokális világ mai folyamatait, a pénzközpontú újkapitalizmus jellemzőit, a közeljövőre jellemző tudásalapú kor sajátosságait, s több nagyobb elemzést készítettünk Magyarország és az Európai Unió jövőjéről. Kormányzati és önkormányzati megbízóinkkal, pályázati partnereinkkel számba vettük és megfogalmaztuk számos társadalmi, gazdasági, ökológiai, oktatási (stb.) stratégia kitörési pontjait, továbbá a tudásalapú gazdaság és társadalom lehetséges programjának elemeit. Tevőlegesen vettünk részt a magyar terület- és társadalomszerkezet kutatásában, átalakításában, és ezen belül a tudástársadalmi-, gazdasági paradigmaváltás elősegítésében.

Az SKI tevékenysége változatlanul négy szerepvállalásból – kutatás, stratégiakészítés, fejlesztés, oktatás – tevődik össze. A kutatásokban, projektekben máig mintegy kétszáz-kétszázötven szakember vesz és vett részt, és számos partnerintézménnyel működünk, működtünk együtt (ÖM, illetve elődei, GKM és elődei, OKM és elődei, FVM, Magyar Országgyűlés). Az SKI kutatási eredményeit felhasználva mintegy hetven regionális, megyei, kistérségi és települési társadalomfejlesztési, K+F+I projekt előkészítését, megvalósítását, illetve monitorozását végezte el, számos magyar megye és régió, újabban kistérségek és települések felkérésére dolgoztunk ki stratégiákat. (www.strategiakutato.hu) 2009-ben is tevékenységeink szakmai műhelyekben folytak: a Pannon Egyetemmel közösen, a HEFOP keretében kidolgozott két akkreditált tananyagot: közszolgálati menedzsmentképzés, ami egy távoktatásos e-közigazgatás szak és szakirányú továbbképzés keretében fejlesztjük. A nappali tagozatos hallgatók számára, pedig az információs társadalom tantárgy tananyagát. Magyarországon az elsők között indítottunk be a modern közigazgatás új és hatékony módszereit alkalmazó projekteket, amelyek egy-egy település, térség vagy régió e-közigazgatásának kialakítását, fejlesztését szolgálták.

2008-ban és 2009-ben az SKI vizsgálatainak és fejlesztéseinek fókuszában a lokális közösségek együttműködési rendszerének kialakítása állt, a strukturált párbeszéd és a részvételi demokrácia specifikus rendszereinek modellezése révén kívánunk új megoldásokat találni a települések és térségek demokratikus együttműködéséhez a közös európai értékek mentén. Ezért intenzíven foglalkoztunk a lokális térségek tervezésével, így például jeleskedtünk a kistérségi tervezési módszertan elkészítésében. Ennek a programnak a jegyében egyrészt új elemző tanulmányokat írtunk, másrészt a részvételi demokrácia projekteket ismertettük és folyamatosan szélesebb körű bevezetését támogatjuk. A fejlesztések közül kiemeljük, hogy az Aba nevű nagyközségben öt évvel ezelőtt részvételi demokrácia fejlesztési társadalmi kísérletet indítottunk. Ennek tapasztalatai alapján további településeken (például Szentendrén, Solymáron és máshol) szintén részvételi demokrácia programokat kezdeményeztünk. 2007-2008-ban magyarul és angolul is kiadták-kiadtuk (Ugrin Emese és Varga Csaba munkájaként) Az új állam és demokráciaelmélet című könyvet

Intézetünk közhasznú tevékenységéhez tartozik a benchmarking és a legjobb gyakorlatok közkincsé tétele, eredményeink összegzése, mind papír alapon, mind internetes felületen és a hazai és nemzetközi nyilvánossággal való megosztása. Az elmúlt tíz-tizenkét évben nagyon sok könyvet, füzetet adtunk ki.  Ezért az SKI kezdetek óta végez kiadói tevékenységet, amelynek keretében több könyv- és füzetsorozat került a magyar és angol nyelvű érdeklődők elé. Például: Nemzeti stratégia 2020-ig Könyvek, az Információs Társadalom Könyvek és a Tudásrégió Könyvek sorozat. A publikálás, a szakmai információk terjesztésének új formájaként indítottuk el 1999-ben az első magyar ITC folyóiratot INCO névvel, ami a globális információs korról, az információs társadalomról, a tudásalapú gazdaságról, valamint, de nem utolsó sorban a regionális információs társadalomról és azok fejlesztéséről közöl számos hazai és külföldi szerzőtől gondolatokat. (www.inco.hu). A metaelméleti kutatás keretében, pedig 2008-ban ARCA címmel egy internetes filozófiai folyóiratot is indítottunk. (www.arcafolyoirat.hu) Önerőből sikerült megszervezni már 2006-ban és 2008-ban, a témában először a világon olyan metaelméleti nemzetközi konferenciát, ami a legfrissebb kutatásokat hozta közel a magyar szakértőknek és érdeklődő laikusoknak is. 2011 tavaszán ottani partnereinkkel közösen rendezünk Svédországban egy harmadikat.

 

Írta: 2011-02-07 19:41:52