Friss hírek, esemènyek, aktualitások

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft

A csapat - portrèk

1. Szoboszlai Zsolt bemutatása: okleveles szociológus, magyar tanár, okleveles népművelő, így az egyik legismertebb hazai településkutató- és fejlesztő, tevékenység típusai: területfejlesztés, humán tanácsadás, társadalomkutatás, pályázatírás.

Fontosabb munkahelyei, tevékenységei: sokáig volt az MTA RKK ATI Szolnoki Társadalomkutató Osztály tudományos osztályvezetője (1992-2007), az INNOSTRADA Észak-alföldi Kompetencia Klaszter elnöke (2008- ), szintén hosszú ideig volt a Kistérségek Fejlesztéséért Tudományos Egyesület, KFTE elnöke (1997-2009). Jeleskedett a Kisebbségi kutatásokban - szociális földprogram fejlesztésekben (Népjóléti és Szociális Minisztérium (1998-2006), „Esély” Szociális Közalapítvány (1998-2008), MTA Kisebbségkutató Intézet (2003-2005). Egyik alapítója és kezdettől (1991-től) fogva munkatársa a Stratégiakutató Intézetnek is.

Jelentős oktatási, tudományos és publikációs háttérrel rendelkezik: 8 könyv, 176 publikáció, 79 önálló hivatkozás. 7 éven keresztül országos társadalomismereti folyóirat (fő)szerkesztése. Egyetemi, főiskolai és posztgraduális kurzusokon szociológia, kommunikáció elmélet, területfejlesztési tervezési elmélet és módszertan oktatása. Előadói gyakorlat, számos külföldi szakmai út, nemzetközi tapasztalatok (USA, India, Anglia, Finnország, Belgium stb.).

 

2. Válóczy István: A közösségfejlesztési program települési koordinátora SÁROSD nagyközségben

 (1933) egyetemi tanulmányait 1956-ban a Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Kar, Hadmérnöki Kar, Repülőmérnöki Fakultásán szerzett okleveles (jelenleg már aranydiplomás) gépészmérnök, repülőhadmérnök diplomával fejezte be. Ezt követően, 1970-től, posztgraduális képzésben, a Nemzetközi Számítástechnikai Oktató Központban, 3 éves rendszerszervezői tanfolyamon ismerkedett meg szervezetten a számítástechnikai rendszerszervezés, programozás, rendszerelmélet, gazdasági, társadalmi rendszertervezés, rendszerszervezés témakörökkel.

Eredeti szakterülete mellett kialakult új ismereteit, a rendszerszervezést, már 1964-től kezdődően különböző iparágakban (olajipari, csapágyipari beruházások szervezése, gyárfejlesztések, szervezetfejlesztések a kerámiaipar, mezőgazdaság, üvegipar, élelmiszeripar, textilipar, stb. területén), és intézményekben (KSH SZÜV, MTA SZTAKI, Tervező Intézetek, szinkron filmstúdió, posta, rádió, televízió Műszaki Igazgatóság, honvédség, Magyar Posta Rt, TRANSZVILL, DÉLÁSZ, Szegedi Közlekedési Társaság, stb.) végzett szakértői tevékenysége során hasznosította.

Rendszerszervezői, műszaki, gazdasági tanácsadási ismereteit később (1988-tól) egy kereskedelemszervező, fejlesztő, szolgáltató Kft ügyvezetőjeként kamatoztatta.

A rendszerváltás után a honvédség reaktiválta és 1990-től a Magyar Köztársaság Elnöke szárnysegédje volt, ahonnan 1995-ben mérnök dandártábornokként nyugállományba helyezték. Azóta saját vállalkozásban végzi a rendszerszervezői tevékenységet.

Jelenleg a Stratégiakutató Intézet munkatársaként rendszerelméleti és rendszerszervezési ismeretei és gyakorlata alapján részt vesz a metaelméleti kutatásokban, az eredmények publikálásában. Szakmai tevékenységét nagymértékben segíti (német, angol, orosz) nyelvtudása.

 Jó kapcsolatteremtési gyakorlata alakult ki, a beruházási, szervezési, különböző szintű oktatási, munkáltatói, valamint az egyetemi konzulensi, opponensi tevékenységének eredményeképpen. A korán elkezdett szervezési tevékenysége alapján, közel 50 éves rendszerszervezési gyakorlata van, amit korábban egyetemi KK munkákban, a legkülönbözőbb területeken végzett munkák során, majd később saját vállalkozásban kapott megbízások alapján szerzett. Eközben folyamatosan bővítette és szélesítette elméleti ismereteit is. Több, saját, szervezéstechnikai know-how-val rendelkezik. Egyetemi jegyzetet írt, és különböző publikációkban, tanulmányokban adta közre a megszerzett ismereteit. A 70-es évektől folyamatosan foglalkozott számítástechnikával, a 80-as évek második felétől rendszeresen használ számítógépet a szervezési, oktatási feladatok megoldásához, illetve az ilyen jellegű szolgáltatások kidolgozásához.

Sokoldalúságára jellemzők a főbb hobbijai:

-         egyetemista korában 5 éven át magas szinten foglalkozott népi tánccal,

-         több mint 60 éve foglalkozik numizmatikával,

-         52 éven keresztül rendszeresen foglalkozott sportrepüléssel (oktatói, versenyzői tevékenységet is folytatott).

 Társadalmi mozgásformába tartozó rendszerek szervezése során mindig találkozott az emberi részvétellel, mint az egyik legfontosabb meghatározó tényezővel. Ezért vállalta érdeklődéssel, tapasztalatainak hasznosításaként a közösségfejlesztési feladatban végzendő közreműködését.

 

 

Írta: 2011-02-05 19:42:17