Friss hírek, esemènyek, aktualitások

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft

Magisztrátusok

Magisztrátus

 Minden olyan településen, ahol a képviseleti demokrácia továbbfejlődik egy komplex részvételi közösség és részvételi demokrácia programmá, ott központi elem a magisztrátusok létrejötte.

A lokális demokrácia új csúcsintézménye: a Magisztrátus.

A többszörös képviseleti demokrácia elvét és gyakorlatát nem a demokráciaelmélet konstruálta meg, hanem a gyakorlati demokráciafejlesztés tervezése és gyakorlata alkotta meg. A hagyományos hazai önkormányzati képviseletet egyszeri képviseletnek tekintve létrejöttek a párhuzamos – szintén választáson alapuló - képviseletek. Így egy összetett vagy többszörös önkormányzati és társadalmi szerkezet alakult ki, amely a társadalom fontosabb csoportjainak konkrét és közvetlen képviseletet tesz lehetővé. Ez a felfogás és megoldás részben megelőzi és megelőlegezi a részvételi demokrácia szisztémáját. 

A részvételi demokrácia intézményesítésének Magyarországon is kész a programja. Először is Abán például a 24 (majd összesen 30) utcaközösség által egyenként választott civil képviselő létrehozta a saját civil fórumát. A helyi civil szervezetek képviselői szintén megszervezték saját községi/városi koordináló testületüket és képviselőket választottak. Az abai önkormányzati testület változatlanul hivatalban maradt és ellátta minden törvényileg szabályozott feladatát. A szintén helyi cégek, vállalkozások (gazdasági társaságok) szintén választottak képviselőket. Végül a településen működő egyházak is delegálták képviselőiket. Ez összesen 56 képviselő. Az öt különböző társadalmi képviselet aztán megszervezte a „csúcsszervezetet”, amely az Abai Magisztrátus nevet kapta. Ez 2007. tavaszán alakult meg ünnepélyesen. Ez tekinthető helyi parlamentnek is, miközben a helyi polgármesteri hivatal felfogható helyi kormánynak is. Ám egyik sem teljesen ez, de még nem lehet tudni, hogy igazán mi lesz. Annyi bizonyos, hogy a részvételi demokrácia akkor lesz teljes és tényleges, amikor az abai e-önkormányzás és e-közigazgatás kifejlődik, hiszen attól kezdve az Magisztrátus bármilyen kérdésben bármikor digitális népszavazást is tarthat.

A Magisztrátus tehát a múlt demokráciája helyett a jövő demokráciáját választja. A képviseleti demokrácia modellt továbbgondolja és kiegészíti a részvételi demokrácia modellel. Minden egyes abai polgárnak úgy akar több és közvetlenebb részvételi (előkészítési, döntési és cselekvési) lehetőséget teremteni, hogy a helyi társadalmi szerződés eredményeként új típusú intézményrendszert hoz létre. Ez nem más, mint a demokrácia demokratizálása.

Az abai Magisztrátus tehát egyfelől társadalmi szervezet, amely a nagyközség minden polgárát és intézményét képviseli és koordinálja, másfelől információ- és tudásközpont, amely a tervezéshez, a döntésekhez és a végrehajtásokhoz szellemi hátteret teremt, harmadfelől a helyi jövőkép alkotója, amely kidolgozza és folyamatosan továbbfejleszti a település stratégiáját, negyedfelől a település lelki központja, amely az embereknek hitet és erőt kínál a közös feladatok elvégzéséhez.

Ez azonban még nem minden. A Magisztrátus ötödfelől – mint jeleztük – az új demokráciamodell műhelye, amely a települési-közösségi együttműködésben közvetlen részvételi lehetőséget teremt, hatodfelől az abai társadalmi tudat tudatos formálója, amely a helyi polgárok és családok számára új tudást és új tudatot kínál. A jövő ugyan is nem azon múlik elsődlegesen, hogy a nagyközség mire és mennyi forráshoz jut, hanem inkább azon, hogy milyen tudattal éli meg a jelent és milyen változások mellett voksol.

Írta: 2011-02-02 19:38:58