Friss hírek, esemènyek, aktualitások

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft

Töltse le pdf formátumban: itt

Új tudások, új remények, új életformák

 

Újra Civilegyetem Abán

 

Program 2010/2011

 

Varga Csaba : Milyen jövőt teremtsünk magunknak?

Győrfi János : Hagyományok, mitológiák újra teremtése

Dienes István : Új paradigmák a természettudományban

Bánáti Ferenc : Új társadalomkép, új társadalomvízió

Szoboszlai Zsolt : A szerves közösségek újraépítés

Ugrin Emese : Részvételi demokrácia

Takáts Péter : Organikus gazdaság,lokális gazdaság

Szilasy György : Új oktatás, új iskola modellek

Válóczi István : Rendszerelmélet és rendszerelvű fejlesztés

Frecska Ede : Új emberkép, személyes és közösségi tudat

Varga Csaba : Új értékek, új életforma, szeretetközpontú lét

Gáspár Tamás : Új jövőkép, új gondolkodás, új településmodellek

Kerekasztal beszélgetés Kossa Lajos, Gábor Yvette

 

Hogyan alakítsuk át saját életünket? Hogyan szerveződjön az intelligens helyi társadalom? Hogyan hozzunk döntést és hogyan valósítsuk meg a döntést?

 

Iratkozzon be a Civilegyetemre!

Aki elvégzi, Diplomás Polgár címet kap

 

 Beiratkozás, első előadás 2010.10.23. szombat, 14 óra

Varga Csaba: Milyen jövőt teremtsünk magunknak?

Helyszín: Kultúr Közösségi ház

 

Stratégiakutató Intézet, Aba Nagyközség
Önkormányzata, Kultúr Közösségi Ház

TAMOP – 5.5.1. A-10/1

2011-08-10 12:03:20
Töltse le pdf formátumban: itt

Civil Egyetem Diplomás Polgárok Oklevél

Aba 2011. május 21.

 

Bor Péter

Borbély Mária

Borbély Zsuzsanna

Bujtás Józsefné

Kiss Attila

Kovács Emese

Kovács Zsolt

Kürti Lajos

Martényi Péter

Martényi Tamás

Mészárosné Kiss Mónika

Nyiredi Orsolya

Penczu Attila

Pintér Anita

Póray Imréné

Túróczkiné Tóth Erzsébet

Varjú Tibor

Wimmer Tibor

Horváthné Lauber Katalin

Asbóth Éva

Varjú Éva

Nagyné Tóth Beáta

Szalai Marianna

Csapóné Horváth Judit

Kossa Lajos

Skoda István

Fábián Judit

2011-08-10 12:21:05
Töltse le pdf formátumban: itt

A CIVILEGYETEM CÉLJA

 

  1.  A CIVILEGYETEM a XXI. század oktatási intézménye szeretne lenni. Egyrészt felkészít a tudás és tudatközpontú társadalom (vagy kultúratársadalom) korszakára, másrészt a felkészítés és aktivizálás során minden értelmes hagyományt újrateremt, továbbviszi az európai kultúrát és a nemzeti értékeket.
  2. A CIVILEGYETEM fontos célja, a hallgatókat szellemileg és empirikusan segítse abban, hogy minél inkább autonóm civilpolgárok lehessenek, képesek legyenek maguk körül szuverén civil társadalmat szervezni. A CIVILEGYETEM olyan (részvételi) demokráciában gondolkodik, amely számít polgárai aktivitására, felelősségére.
  3. A CIVILEGXETEM tevékenységében kiemelt hangsúlyt fektet a minőségi oktatásra, a tudományos kutatások megismertetésére, építve a társadalmilag és erkölcsileg is felelős konstruktív kritika hagyományára. A CIVILEGYETEM célja, hogy biztosítsa hallgatói számára a magas szintű tudásanyag elsajátítását, az új ismeretek felfedezésének lehetőségeit és azoknak a civil életben való hatékony alkalmazását a közéletben.
  4. A CIVILEGYETEM tudatosan egy-egy hazai régió egyik szellemi központjává és a régiófejlesztés ösztönzőjévé akar válni. Ha intelligens városokban, falvakban gondolkodunk, akkor a civilegyetem az intelligens régióért harcol. 
  5. A CIVILEGYETEM nem felsőoktatási intézmény, ezért nem kívánja magát klasszikus, hivatásos egyetemként akkreditáltatni. Új típusú felnőttoktatási intézmény, amely nem elvont értelmiségi koncepció, hanem konkrét magyar társadalmi és oktatási igényekre próbál meg válaszolni.
    Ugyanakkor a klasszikus egyetemi színvonalú oktatást szeretné Magyarországon a felnőttoktatásban meghonosítani. Ezért is akarja nevével az egyetemi minőséget kifejezni. 
  6. Elődjének tekinti az európai és magyar népfőiskolai mozgalmat, hasonlít számos európai felnőttoktatási intézményhez, például az angol nyitott egyetemekhez, ugyanakkor koncepciójában és oktatási módszertanában részben eltér tőlük. Szellemileg a közép-európai és a magyar társadalom- és gondolkodásfejlődésből indul ki. 
  7. Az élethossziglan tartó tanulás jogát érvényesítő intézményként minden állampolgár hallgatója lehet. A tanulásnál az életkornak nincs szerepe. 
  8. A CIVILEGYETEMEN az alapoktatás időtartama 12 + 1 alkalom. Ideális esetben a hallgatók kéthetente hét - tíz óra elméleti és 2 órás gyakorlati foglalkozáson vesznek részt. A 13. alkalommal egy kerekasztal beszélgetés keretében történik az oktatás lezárása, értékelése és a Diplomás Polgár cím átadása.

Nem a hagyományos tantárgyak, ismeretek szerint folyik az oktatás, hanem az ezredforduló valóságát értelmezni tudó tantárgy-csoportokban, amelyek
részben elméleti és részben gyakorlati tantárgycsoportok.

 

 

Bővebb tájékoztatás:Gábor Yvette 06/30-266-46-59,  06/70-946-76-67, gabor.yvette@gmail.com 

2011-08-16 01:05:41