Friss hírek, esemènyek, aktualitások

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft

Töltse le pdf formátumban: itt

Civilegyetem október 30. – április 29.

 

 Nagy létszámmal indult el a képzés, összesen 74 fő vett részt az előadásokon.

Az állandó hallgatók részére 39 diploma lett átadva. Külön említést érdemel a diploma átadó ünnepség, mely
nem csak a diploma átvételéről szólt. Itt mindenki mintegy hitvallásban megfogalmazta mit kapott az előadóktól, az előadásoktól, valamint a személyes és a kollektív tudatélmény által.  

2011-08-08 11:17:05
Töltse le pdf formátumban: itt

2011. május-június: Menedzsmentképzés

 

A részvételi demokrácia projekt keretében megvalósított képzések során (civilegyetem, menedzsmentképzés) az előadókkal
együtt a résztvevők megfogalmazták, mivel lehetne élhetőbbé tenni mindennapjainkat itt Csókakőn, ennek érdekében június 22-én megalakult a Csókakőért Egyesület, bejegyzése folyamatban van.

Elnök: Bernát Károly, elnökségi tagok: Karger Judit, Veres István,

FEB: Király Zoltán elnök, Kocka Mihály, Végh Konrád tagok.

Az új egyesület gyűjtőegyesületként kíván működni, szívesen áll minden nem bejegyzett csókakői szervezet rendelkezésére.
Segít, ha például pályázni szeretnének. További cél az új, formálódó civil szerveződések aktiválása az egyesületen keresztül, úgy, mint Bikarét, Vitézföld, Alszeg-Hollósy domb, Róka domb, Felvidék, Váralja utcaközösségei.

A szervezők megfelelő szakemberek segítségével azon munkálkodnak, hogy az egyesület mielőbb önálló honlappal rendelkezhessen, amelynek lényeges része egy adatbank. Ez tartalmazza az önként csatlakozó helyi vállalkozókat, szolgáltatókat, így számukra ingyen
reklámlehetőséget is biztosítva. Ily módon létrejöhet Csókakő, Söréd, Bodajk, Csákberény lakosai között egy ún. bartel kereskedelem, ki-ki saját terményével, termékével, szolgáltatásával.

2011-08-08 11:35:41
Töltse le pdf formátumban: itt

Civilegyetemi zárás Csókakőn

 

 

A teoretikus kiindulási pontom - avagy a koncepció, a megközelítés, a felismerés etc. induló pontja - az élő szervezetek metabolitikus visszacsatolási körei, amelyek spontán jönnek létre, de nem csupán csak a működés, a felépítés stb. „motorjai”, hanem valóságos evolutív erők is egyben.

Az egyéni tudat (avagy az egyéni tudatban) mindig kevesebb, és olykor más is, mint a kollektív, avagy a társadalmi tudat.
Ami benne van az egyéni tudatban, az nincs benne, nem szükségszerű, hogy benne legyen a kollektív tudatban… és megfordítva..

Az élő szervezetek diszipatív struktúrája teszi lehetővé az élő rendszerek, /egyedek/ magas energiaszinten való folytonos „pörgését”, az u.n. dinamikus egyensúlyi állapot folyamatos fenntartását,  mert hogy az ilyen rendszerek energetikailag nyitottak. 

Ebben -  a világban egyedülállóan különleges egyensúlyi állapot fenntartásában – ugyan csak meghatározó fontosságúak a visszacsatolási körök.

Ami - az én értelmezésemben - Csókakőn történt az az egyéni tudatszintek megemelése egy felfelé emelkedő spirális kör mentén, ami egyszerre biztosította a kör- a jelenlévők kollektív tudati szintje – dinamikus egyensúlyi állapotának fenntartását, oly módon, hogy a rendszer, a kör, a jelenlévők energiaszintje folyamatosan nőtt, s ez által, avagy ettől emelkedett a jelenlevők kollektív tudati szintje is.

Úgy működött, mint egy tornádó, ami - mint tudjuk - ugyancsak diszipatív szerkezet, s igen sokféle erőhatás együttes jelenléte hozza létre, és működteti ezt a struktúrát.

A csókakói résztvevők köre, természetesen nem egy egyszerű diszipatív szerkezet, de a működés elve azt gondolom azonos.

A módszer neve, mondjuk: „Spirális visszacsatolás” …az „eredmény”, t.i. a csókakői eredmény, amit ott létrejött: a kegyelmi állapot.

 

Bánáti Ferenc

 

2011-08-08 14:40:45
Töltse le pdf formátumban: itt

FEJÉR MEGYEI HÍRLAP cikke Varga Csaba csókakői civilegyetemi előadásáról

www.fmh.hu

 Egy-egy lokális településről, műhelyből buzgárként törnek fel az eszmék

A szeretetlenség miatt pusztul el az emberiség?

Csókakő - Varga Csaba, a Stratégiakutató Intézet elnöke tartott előadást nemrégiben Új értékek, új életforma, szeretetközpontú lét címmel az emberiség előtt álló feladatokról és lehetőségekről a Csókakői Civilegyetem hallgatói részére.

 

2011.
március. 13. vasárnap
| Szerző: Kővári Gabriella

 
- Tévedhetek - kezdte előadását Varga Csaba, aki hallgatóságával együtt gondolta végig, hogy mit is érthetünk ténylegesen szereteten, milyen "szeretettípusok" ismeretesek, és hogyan befolyásolja a jelen világ tarthatatlanságát az emberiség szeretetképtelensége. Jövőnk kritikussá vált az egymás iránti és a Föld iránti szeretetlenségünk miatt, állította az előadó. A
szeretet ugyanis nem csak egy érzelem, hanem a legfontosabb magasrendű feladat.

-  Az elmúlt több száz év nem dicsekedhetett azzal, hogy a szeretetet, mint létminőséget helyezte volna előtérbe, de most korszakváltás idejét éljük. Az, hogy ma én Csókakőn erről beszélhetek, is annak a jele, hogy alapvető változás indult meg az érzések, a gondolatok, a tettek terén. Irányelvváltás, új paradigmák jönnek, változás következik be az egyéni életekben is, és egy új világ van születőben.

A régi szemlélet- és gondolkodásmódok folytatólagos működése ellenére - minden rossz, semmi sem működik, minden anyagi, minden ellenünk van, minden reménytelen - most már az új paradigmák korát éljük, ami új gondolkodásmódot is követel. Túl kell lépnünk a naturális, anyagelvű valóságon, a fogyasztáson és el kell jutnunk végre a szeretethez.

 A világ két választási lehetőség előtt áll: az emberiség vagy belezuhan egy szakadékba, ahonnét már nem tud kimászni, vagy valami jobb kezdődik. Gondolkodók érdekes felvetése, hogy ha az emberiség nem a jobbat választja, a Föld, mint élő bolygó, döntésünktől függetlenül is jobb utat választ. Ennek előjeleit már régóta látjuk. Vagy visszatérünk tehát az alapértékekhez, alapigazságokhoz, a szeretethez, vagy a szeretetlensége miatt elpusztul az emberiség. Ugyanis aki szeretetlenségben él, mindenkinek árt, legfőképpen önmagának.

  Az özönlő új paradigmák szükségképpen új eszméket, új célokat teremtenek. Az eszméket az elmúlt ötven év Közép-Európában a sárba taposta, hiszen minden új eszme csak rontott a világon, vagy csak látszatváltozásokat hozott. Ma a világ hihetetlen eszmeválságban van, és új elméletekre, új gondolatokra éhes, miközben csoportokból, szellemi műhelyekből, egy-egy lokális
településről - mint amilyen Csókakő is - buzgárként törnek fel az eszmék. Az új ideák pedig új világképeket, nézetrendszereket teremtenek, és csak idő és hely kérdése, hogy azok mikor fordítják el a kor kormányrúdját, mikor forgatják föl a világot. Itt az idő. Itt a hely - mutatott végig a hallgatóságon az ismert társadalomtudós. - A jelen állapotára az jellemző, hogy efféle eszmehulladékok vezetnek minket: szerencsétlenség gyötör minket, a mozgástér nulla, Isten nincs, a szerelem múló érzés, a nemzet megszűnt, az állam ellenünk van, a demokrácia hazugság, és önmagunkat ráadásul feláldozzuk a fogyasztásért, a sorsunk szenvedés, az ego tombol mindenütt. Teljes szeretetlenséget tapasztalunk. Valamit nem jól csinálunk.

A jelenlegi világot az ego, a hiú öntudat vezérli. Az ego a legnagyobb ellenfelünk: a siker, a pénz, a vagyon, a hatalom igézetével csapja be az embert, és viszi zsákutcába. Az ego a tudatalatti negatív tartalmára épül.
Miatta vagyunk hatalomra törők, siker- és hatalomvágyók. Az embereket ma nem az érdekli, mit adhat a másiknak, hanem hogy mit kap a másiktól. Ez az ego. Ez nem tartható tovább. Sok ember érzi mindennek hamisságát, és elkezd ábrándozni,
reménykedni a valódi, minden érdek és feltétel nélküli, önzetlen szeretetben: családon belül, házastársi kapcsolatban, egy településen.

 Egy házasság vagy kapcsolat a kölcsönös odaadáson múlik. Aki szeretné önmagát megismerni és megérteni, elég azt megvizsgálnia, hogy a legfontosabb emberi viszonyaiban milyen minőségű szeretetre képes: hogyan szereti a szüleit, a gyermekeit, a párját, a kertjében lévő virágokat, a foglalkozását, a Föld bolygót. Ha ezt végigelemezte, rájöhet, hogy maga teremti meg vagy akadályozza a Szeretet Korának eljövetelét. Az új korszak már 30-40 éve készül az eszmeműhelyekben, a világ ugyanis teljes átszabásra szorul gazdasági, politikai, társadalmi, kulturális, szociális és minden egyéb területen egyaránt. Mindenütt változásra van szükség. De a döntést egyénileg kell meghozni. A csókakői civil egyetem résztvevői már döntöttek. A szeretet mellett.

 

Címkék: csókakő, civilegyetem, Stratégiakutató
Intézet2011-08-08 23:43:14
Töltse le pdf formátumban: itt


                               Civil Egyetem Diplomás Polgár Oklevél

                                           Csókakő 2011.április 29.

1

Benke József

2

Bernát Károly

3

Bernát Tamara

4

Bognár Emőke

5

Dóczé Mihály

6

Dóczéné Biróczki Ibolya

7

Fehér Mária

8

Fehér Tibor

9

Gerber Gabriella

10

Habalin Csilla

11

Herkli Márta

12

Jung Béla

13

Karger Judit

14

Király Zoltán

15

Koczka Mihály

16

Kővári Enikő

17

Langmáhr Istvánné

18

Malom Bendegúz

19

Martonné Szűcs Aranka

20

Nagy Zsuzsanna

21

Olasz Gergely

22

Rabóczki Zsolt

23

Takács Mária

24

Tóth Gábor

25

Tuli Eleonóra

26

Vajda Margit

27

Vajda Tamás

28

Varga Anna

29

Vass Rezső

30

Végh György

31

Végh Konrád

32

Veress István

33

Virág Zsuzsanna

34

Zagyva Lajosné

35

Döme Valéria

36

Horváth Erzsébet

37

Laki Lászlóné

38

Szentpáli Gavallér Klára

39

Vasuta Mária

 

 

2011-08-10 11:05:19