Friss hírek, esemènyek, aktualitások

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft

Töltse le pdf formátumban: itt

Mit lehetne/kellene tenni a falu fejlődéséért?

Rengeteg ötlet, nagyobb ívű fejlesztési elképzelés vagy projekt kezdemény jellemezte a lakossági véleményeket. 22 interjúalanyunk összesen 133 javaslatot fogalmazott meg. A jellemző gondolatokat rögzítjük itt, rangsorolás és minősítés nélkül. Érdekessége, ettől fontos summázott jelzése a javaslatoknak, hogy zömük a cigány-magyar együttélésről, illetve a cigány emberek/családok szocializációjáról szól.

 • a helyzeten csak fokozott iskoláztatással lehetne javítani
 • a szabad iskolaválasztás a magyar gyerekek elvitele miatt szegregációt okoz, ezen is változtatni kellene
 • munkahelyi szocializáció kellene
 • a sokféle kiegészítő tanoda és egyéb készség tanítása önmagában nem elég, mert azzal nem lehet például továbbtanulni
 • „az nem lehet, hogy generációk nőnek fel úgy, hogy semmi bűnnek nincs következménye”
 • a jobbat akaróknak jelen kell lenni a településen, mint én is teszem (erkölcsileg, szellemileg és fizikailag)
 • meg kell ismerni a falut, fejleszteni kell a közösséget
 • megteremteni a közbiztonságot, tisztázni a helyi jogokat és kötelességeket
 • taníttatni kell a helyi cigányságot (a Kádár-rendszerben dolgoztak, de nem tanultak)
 • a gyereket a szülővel együtt kell tanítani
 • úgy kell kezelni őket (a cigányokat), mint önmagunkat
 • tisztelni kell őket: a partnerség az emberséggel kezdődik
 • ki kell őket emelni a rossz viszonyok közül és a magyarokat nem szabad engedni lesüllyedni
 • hagyományteremtés, identitás fejlesztése:  „akinek nincs múltja, jövője sincs”
 • segíteni kell a „lomizás” problémáinak, környezeti kárainak mérséklésében
 • fásítani kell a község utcáin, terein
 • pályázni is kellene közösségépítő tevékenységekre, sportpályára
 • újabb helyi egyesületek szervezése, a civil háló sűrűbbre fűzése (Sárkeresztúr Jövőjéért Egyesület szervezése folyamatban van)
 • a hagyományok alapján lehetne a helyi cigányokat zeneileg fejleszteni, közösséggé motiválni
 • játszóterek, sport/focipálya kialakítása
 • fejlesztés pénzügyi forrásainak és motivációjának biztosítása
 • az utcák lakóinak összefogása
 • a falu presztizsének növelése, az ingatlanárak „felverése”
 • „az internet elé szorult gyerekek, fiatalok kimozdítása” (a személytelenség és elidegenedés főként a jobb módúakat jellemzi a cigányoknál is)
 • sürgősen lépni kell, mert „itt 15 év múlva magyar Harlem lesz”
 • a külső falukép jelentős javítása (a 63-as mellett és a faluközpont is szörnyű állapotú)
 • az iskolai integrációs program folytatása (a pályaválasztó gyerekeket jobban orientálni a szakképzés felé)
 • oktatás fejlesztése (újabb tantermek kellenének), a „kódosok” (diszlexiások, hiperaktívok stb.) kis létszámú
  oktatást igénylő természete miatt
 • helyi orvosi ügyelet, rendelő biztosítása a másutt tanuló magyar gyerekeket vissza kellene szerezni, hogy itt tanuljanak nálunk
 • az állandó rendőri jelenlét, rendőrőrs nélkülözhetetlen
 • a külterületi utak, átereszek rendbe tétele, mert lassan nem lehet gazdálkodni
 • munkaalkalmakat teremteni a cigányoknak (vályogvetés, megvan a régi KPM, ma magántulajdonú, de eladó területe), de ehhez a hivatalnak kellene vállalkozást csinálnia
 • a közhasznú foglalkoztatást jobban kellene szervezni, kell egy jó vezető föléjük a falusi kerteket meg kellene művelni, ott is kellene élelmiszert termelni
 • munkahelyek kellenének, de nem biztos, hogy ez a falun belül lehetséges
 • a cigányok szeretnek  „lomizni”, be lehetne vonni őket a hulladékgyűjtésbe (kötetlen munka kellene nekik), a szabadság a lételemük, ezért nem szabad az iskolában szigorúan padba ültetni, szabályozni őket
 • vonzóbbá kell tenni a falut belül és a külső embereknek is (nagyon rossz a falu híre)
 • meg kellene tanítani a cigányoknak, hogy érezzék magukénak a falut
 • megtartani a fiatalokat, letelepíteni felnőtt korukra őket újra kellene egy rendőrőrs, a közbiztonság miatt (az emberek biztonságérzete
       romlott, ezen sürgősen javítani kell)
 • szemléletváltást elérni a cigányság körében: nagyobb becsületet a munkának és a tanulásnak el kell érni, hogy legyen becsülete a tanulásnak (a most induló „tanoda” program 30-35 általános és középiskolást érint, itt a TÁMOP program…, két program      kapcsolódásának lehetősége)
 • a helyi utak kiépítése ehhez képest apró dolog (arra van is pénze az önkormányzatnak)
 • magunkban bízom, ezekkel az emberekkel mi tudunk kommunikálni, az új kisebbségi önkormányzattal összefogva talán változtatható a cigányság szemlélete
 • a diákok között is mindig vannak messzebbre látó diákok, ők is segíthetnek a családok befolyásolásában (bár érdekes a helyzet, mert a kiemelkedő cigányok is elviszik innen a gyerekeiket Abára, máshová)
 • szemléletváltás kellene mind a magyarok, mind a romák között (ne az önös érdekek hajtsák az embereket)
 • az értelmi szintet fejleszteni kellene, el kell kezdeni a gyökereknél (nyitottság és együttműködés kellene, meg több szabadidős tevékenység: sport, foci, utólag értékelni a dolgokat, hogy elinduljon valami az emberek között)
 • a 300 regisztrált munkanélkülivel kezdeni kellene valamit
 • elsősorban helyi embereknek kell(ene) adni a helyi munkát, bért, megbízásokat
 • a cigányság kiszoríthatná sorai közül a rosszéletűeket
 • vannak a gazdagabbak („színes házasok” a 63-ason) és van az „alja réteg” (Újvároson), de lassan mindenki összefonódik mindenkivel
 • a 63-as út mellett nagy önkormányzati területek vannak, ide lehetne csábítani vállalkozásokat
 • a cigányok nagy része dolgozik most is (bodza-, spárgaszedés stb.), rendszeres elfoglaltságot kellene adni nekik (szociális földprogram szerűen…)
 • parkosítás, faluszépítés, játszótér építése, külső kukák elhelyezése, szemetelés büntetése
 • halottakról lehetne elnevezni a köztéri fákat, mert a cigányok a halottaktól félnek, nem bántják
 • a kálózi úton lévő salakos focipálya helyett rendes focipálya kellene, arra rálátnak a térfigyelő kamerák
 • jó szellemű, aktív cigány vezető jó példája segíthetne a változásban
 • a cigánygyerekeknek tanulniuk kellene egy csomó, a cigányság kultúrájához illeszkedő munkahely kellene
 • a közhasznú munka hatékonyságának fokozása megkerülhetetlen
 • a lomtalanításra és egyéb cigány munkákra kellene valamilyen kormányzati könnyebbség, adókedvezmény formájában, illetve évi szerény hozzájárulás fejében nyugdíjjogosultságot kaphatnának (szerény felelősség mellett időskori biztonság)
 • „a cigányok üzleti/kereskedelmi érzéke olyan, mint a zsidóké”, ezt a tudást kellene hasznosítani
 • össze kellene fogni a magyar és a cigány lakosság jobbjainak a választások után
 • a magyarság tanulhatna a cigányoktól például összefogást
 • a plébánia rendbe rakása,  pap idetelepítése
 • gazda kellene a faluba sok területre
 • feldolgozó (bodza gyűjtés kapcsán) vagy könnyűipari munkahelyeket telepíteni
 • egy helyi pékséget eltarthatna a falu
 • ifjúságnak klubokat, rendszeres programokat szervezni a csellengés ellen
 • a drogproblémák elleni fellépés is aktuális lenne
 • a Sárkeresztúri Falutévé indulásáig a Sárvíz TV is adhatna programokat, most alig van ott valami
 • a helyi nyilvánosságot és a lakosság informáltságát kellene növelni
 • szükséges a helyi vállalkozások fejlesztése
 • a  „lomizók” szemetét összegyűjteni, elszállítani
 • a falu szépítése, az emberek ránevelése a saját porta és közterületek szépítésére
 • az abai/börgöndi reptérre alapozva lehetne fejleszteni a helyi gazdaságot (a repülőtér kifutója Aba-Bárándon van), biztos kellene egy csomó kiszolgáló létesítmény, személyzet
 •  termálvizet lehetne turisztikai célra hasznosítani (a termálvíz 37 fokos, magas vastartalmú, de nem lett kémiai szempontból bevizsgálva)
 • a Sárkány-tó hasznosítása
 • helyi szociális földprogramot lehetne először a kertekre alapozva indítani
 • kellene egy helyi hulladék (fém és egyéb) hasznosító telep (együttműködve valamelyik hulladék feldolgozó céggel)
 • kellene egy gyepmester, mert rengeteg a kóbor eb (most 18 ezer Ft egy kutya befogási költsége)
 • változásra van szükség, s ez be is következhet a választások után, be volt eddig lassulva a falu, nem mozgott a kisebbségi önkormányzat sem, most mozgolódnak
 • be kell vonni a cigányokat mindenbe
 • van már számos program, amihez nem kell pénz, csak elhivatottság
 • nem szabad elkapatni a cigányokat, nem tudják, minek mi az értéke, mert mindent mindig megkapnak
 • az emberek egy része nem néz a szemedbe, mikor beszélsz hozzá, meg kell tanítani nekik sok mindent, szinte mindent
 • bevonják a szülőket az óvodai tevékenységekbe (vasalni, főzni, takarítani stb.), így is szocializálódnak
 • rendszert kellene vinni a mai, sokszor kényszerűen naplopó életet élők életébe, mert most csak kallódnak szerencsétlenek
 • kellenének helyi vagy közeli munkahelyek kellene a helyi tv, hogy a mostani tájékozatlanság és összevissza beszéd helyett korrekt tájékoztatás valósuljon meg
 • kompetencia alapú oktatásra pályázott volna az óvoda, de az iskola nem volt partner, így jelentős pályázati forrás maradt el
 • megtanítani a gyermekeket viselkedni, ehhez szülői viselkedésminta is kell
 • a cigányokkal csak rövid távú terveket lehet elfogadtatni („heti tervek” kellenének)
 • a gyerekjóléti szolgálat foglalkozik a cigányokkal (most indul egy „tanoda” program)
 • vannak felvilágosító (nőgyógyász előadása) programok
 • a szexuális kultúrában is lépni kellene (az érzelmeket és a szeretetet kellene előtérbe helyezni)
 • nem tudom, van-e fejlesztési stratégiája a falunak, ha nincs, meg kellene alkotni ezt a stratégiát
 • új fejlesztési lehetőségeket kellene feltárni (oktatási és intézményi területen, településkomfort, szépítés terén)
 • hulladék-és környezetgazdálkodási fejlesztések kellenének (a határban sok a szeméthegy)
 • a tanulás ösztönzése széles lakossági körben
 • munkahelyeket kellene teremteni, akár a környező városok kapacitására alapozva
 • a falu sportéletének és egészségügyének (egészségház építése) fejlesztése
 • a Sárkány-tóra talán turisztikai fejlesztés épülhetne
 • helyi információ áramlás fejlesztése (széles sáv, helyi tv)
 • közbiztonság radikális és komplex (térfigyelő kamerák, biztonsági szolgálat) fejlesztése
 • településközpont rehabilitáció is szükséges nagyobb területen
 • itt régebben minden harmadik házban dohányszárító pajta működött, kitűnő a talaj, még egy csomó ember mindig ért hozzá és állnak még a pajták is itt-ott
 • zöldségtermesztésnek is vannak hagyományai, de nem csak termelni kellene, hanem feldolgozót is kellene építeni és megszervezni az eladáshoz a termékláncot, biztosítani a piacot (a klíma és a munkaerő is biztosított), meg lehetne változtatni a mostani áldatlan  foglalkoztatási körülményeket
 • a közmunka programoknak helyben sincs gazdája, elviselik a falu elöljárói, hogy csoportosuljanak, lógjanak munka helyett
2011-08-10 13:17:22