Friss hírek, esemènyek, aktualitások

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft

Töltse le pdf formátumban: itt

  Társadalmi Szerződés

 

Sárkeresztúr társadalma, s benne minden gyermek és felnőtt polgár változik a gyorsuló idő és az életfeltételek alakulásának sodrában. Változik magától, a családi, szomszédsági események hatására, de változik és fejlődik a helyi önkormányzat, a faluban működő közösségek, a települést érő egyéb kihívások, fejlesztő törekvések hatására is. Utóbbiak közé tartozik a TÁMOP 5.5.1/A-10/1 Abai és Fejér megyei közösség-és demokráciafejlesztési program.

 

A program Aba nagyközség kezdeményezésére, 2010 nyarán indult, s igazi lendületet az őszi önkormányzati választások után, az új sárkeresztúri faluvezetés erkölcsi és személyes támogatásával kapott. Sok minden kezdődött vagy valósult meg a TÁMOP-program támogatásával az elmúlt esztendő során. A program egészében és részleteiben többszörös nyilvánosságot kapott a Sárkeresztúri Újság oldalain, megismerhette a falu számos közössége, meghatározó személyisége egyaránt. A képviselőtestület 2010. október 28-i ülésén elfogadta és támogatásáról biztosította a program céljait, törekvéseit. Falugyűlésen is bemutattuk, sok-sok helyi polgár biztosította támogatásáról.

 

2011 kora tavaszán indultak a konkrét akciók. Többek között a Sárosdon szervezett, három település érdeklődő lakosait érintő Civilegyetem, az utcaközösségek kijelölése, az alakuló találkozások megszervezése, az ÉLSZ-program első, majd második napjának megrendezése, az egész falura kiterjedő szociológiai felmérés, a helyi menedzsmentképzés azok a címszavak, melyek jelzik e tevékenységek sokszínűségét. Most a programnak egy olyan szakaszához érkeztünk, amikor közösen léphetünk ismét előre egyet.

 

Ünnepélyesen, közös akarattal kinyilvánítjuk, hogy a településünkön lévő társadalmi jelenségek szemlélői helyett mától aktív, cselekvő résztvevői akarunk lenni a folyamatoknak.

Nyilatkozatunkkal megerősítjük, mely területeken látunk fejlődési lehetőséget, melyekben magunk is részt kívánunk venni és arra törekszünk, hogy ebben a munkában minél több sárkeresztúri társunkat aktivizáljuk. Mert nem csak szeretnénk a változást, az
életkörülmények jobbá válását, de tenni is akarunk érte.

 

Sárkeresztúr egyik legnagyobb problémája, hogy az elmúlt évek során az itt élők sokaságában veszett el a hit, sokakban a remény is, hogy a falu lakossága újra békésen, egymást támogatva élhet együtt, gyarapítva az egyéni és közösségi javakat.

Jelen Társadalmi Szerződés azokat a közösen vállalható és megvalósítható célokat foglalja össze, melyek segíthetnek abban, hogy a vágyott cél karnyújtásnyira kerüljön. További közös akarattal, következetes munkával, kinyújtott karunkat jól használva magunkhoz ölelhetjük újra a lehetőségeket, megvalósíthatjuk mindazt, amiről ma csak álmodunk talán. Mondjuk el hát és rögzítsük ezen társadalmi szerződésben, mit szeretnénk tenni, és tegyünk meg mindent, mindenkor egymással összefogva, hogy megvalósuljanak a közös célok.

 

1. A jövő elkezdődött. A Társadalmi Szerződés minden sárkeresztúri polgárnak közvetlen lehetőséget kínál a falu ügyeibe való bekapcsolódásra, a tevékeny cselekvésre, elsősorban a helyi társadalmi és gazdasági akciók, képzések, utcaközösségek, s az utcaközösségekből, civilekből, vállalkozókból szerveződő magisztrátus útján.

 

2. A Szerződés tíz évre szól, s megvalósítása esetén közös akarattal meghosszabbítható. Legfontosabb célunk, s ehhez igazítjuk gondolkodásunkat és cselekvéseinket, hogy a következő évek során Sárkeresztúron lehetőleg mindenkinek javulhasson az életminősége.

 

3. Az életminőség javulásához szükséges önkormányzati és civil programok elkészültek, újak is születhetnek. Azonban nincsenek illúzióink, a programok a faluközösség, az egyes emberek és a családok, a baráti társaságok és a különböző társadalmi szervezetek, továbbá a helyi intézmények és vállalkozások nélkül tervek maradnak csupán. Ezért jelen
szerződéssel is aktivizálni kívánjuk a sárkeresztúri lakosok gondolkodását, cselekvő akaratát.

 

4. A képviselőtestület ciklusprogramjával azonosulva el kívánjuk érni, hogy mindenkinek legyen esélye arra, hogy békében és harmóniában élhessen a községben, fejlődjön a település, az egészséges élet lehetőségei mindenki számára elérhetővé váljanak.

 

5. Kinyilvánítjuk, hogy minden gyermek egyaránt érték, függetlenül attól, hogy szegény vagy gazdag családban él. Az óvodában és az iskolában felkészítjük a diákokat az élethosszig tartó tanulásra, javítani szeretnénk a kreativitásra, a megértésre és a nyitottságra nevelés körülményeit.

 

6. Közös erővel megerősítjük a helyi társadalom szolidaritását: elősegítjük, hogy a családok, továbbá az egyének szociális  helyzetük megrendülésekor megkaphassák a szükséges segítséget.

 

7. Önkormányzati, közösségi és egyéni eszközökkel támogatjuk, hogy a község kulturális sokszínűsége fejlődjön, a kultúraközvetítő, valamint az alkotó és hagyományápoló közösségek kapjanak kellő támogatást.

 

8. A rendészeti erők és a lakosság összefogásával elérjük, hogy javuljon a közbiztonság és a vagyonbiztonság.

9.  Egyesített energiával arra törekszünk, hogy a települési vagyon a következő önkormányzati ciklusok alatt tartósan ne csökkenjen. Támogatjuk, hogy Sárkeresztúr főként olyan fejlesztéseket kezdeményezzen és vállaljon, melyek működtetését zökkenőmentesen finanszírozni tudja.

 

10. Fontos és általunk is támogatott fejlesztési alapelv, hogy a helyi fejlesztések a lakosság számára ismert módon, bevonásukkal, a széles nyilvánosság biztosítása mellett történjenek, mivel ez a biztosítéka annak, hogy azok a tervek valósuljanak meg, melyek valóban a település jövőjét, hosszú távú fejlődését szolgálják.

 

Tíz pontban foglaltuk össze Sárkeresztúr társadalmi újjáépítésének programját. Ezen pontok ismeretében és a jövő nemzedékek iránti felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a sárkeresztúri közvetlen, részvételi demokrácia programot elfogadjuk, a Társadalmi Szerződés intézményes rendszerét működtetni kívánjuk.
Kinyilvánítjuk, hogy bármely helyi okból induló civakodás helyett mindenkor a kölcsönös tisztelet és egymásra figyelés jegyében, hosszú távon szerződünk arra, hogy Sárkeresztúr problémákkal terhelt múltjából, formálódó jelenéből minden itt élő számára biztonságos jövő lehessen.

 

Kívánjuk és akarjuk egyben, hogy Sárkeresztúr újra Magyarország hagyományokra építő, a lokális kultúrát továbbvivő, a helyiek büszkeségére, továbbá az ország és a szomszéd települések figyelmére egyaránt méltó község legyen.

 

Közösen kérjük, s ehhez nyilvános lehetőséget biztosítunk, hogy ezt a Társadalmi Szerződést minden sárkeresztúri család egy-egy képviselője egyetértő kézjegyével lássa el.

 

 

Sárkeresztúr, 2011. augusztus 20.

 

 

 

 

Sárkeresztúr önkormányzata nevében                                                     

Csutiné Túri Ibolya polgármester

 

 

 

Sárkeresztúr civil szervezetei nevében 

 

 

 

 

 

Sárkeresztúr utcaközösségei nevében

 

 

 

Sárkeresztúr családjainak képviseletében

 

 

 

2011-08-16 00:26:35