Friss hírek, esemènyek, aktualitások

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft

Töltse le pdf formátumban: itt

Társadalmi szerződés tervezete

Társadalmi szerződés program Sárosdon

 

Sárosd polgárai részére a következő programtervezetet készítettük elő megvitatásra, ami összefoglalja a részvételi demokrácia kifejlesztésének programját.

 

             

              Sárosdnak a jelenben az egyik legnagyobb gondja az, hogy önmagát hogyan szervezze meg jobban, és polgárainak többségét hogyan emelje fel a részvételi szabadság állapotába.

             Ez a furcsa megfogalmazás arra a problémára keres választ, hogy Magyarországon szinte minden településen a helyi polgárok egyáltalán nem, vagy csak részlegesen lehetnek falusi vagy városi világuk belső alakítói. Ezért döntött úgy Sárosd nagyközség önkormányzata, és a részvételt már igénylő lakossága, hogy az előbbi helyzeten megpróbál változtatni, és a település minden polgárának felkínálja az aktív szerepet egy társadalmi szerződés keretében.

               Mindennek a tudatában kinyilvánítjuk, hogy a sárosdi társadalmi szerződés és egyben demokráciakísérlet a következő programot fogadja el:

  1. A társadalmi szerződés deklarálja Sárosdon, hogy a részvételi demokrácia kiépítése megkezdődött. Ezt maga az önkormányzat döntötte el, amikor testületi határozattal elindította a társadalmi szerződés létrehozásának folyamatát.

  2. A társadalmi szerződés Sárosdon minden állampolgárnak, minden családnak és minden utcaközösségnek intézményesített formában lehetővé teszi, hogy a nagyközségben részt vehessen a jelen és a jövő formálásában.

  3. A társadalmi szerződés azt akarja elérni, hogy a helyi részvételi demokrácia megvalósuljon, és ennek a jóvoltából a helyi társadalmat a szétesettség helyett az egymáshoz fűzöttség jellemezze.

  4. A társadalmi szerződés legfontosabb célja, hogy a sárosdiak egymásra figyelve, és egymást segítve megvalósítsák messzire tekintő jövőképüket.

  5. Ez a szerződés tíz évre szól, de a szerződés hosszabbítható, ha eredményes lesz. A társadalmi szerződés lényege az, hogy létrejövő megállapodás és a részvételi demokrácia segítségével Sárosdonmindenkinek javulhasson az életminősége.

  6. Az életminőség emelését szolgáló program elkészült. Ennek magjában az áll, hogy Sárosd az európai és a magyar információs- és tudástársadalom korszakában nem egyszerűen egy település, hanemintelligens (tudásszerető és tudást alkalmazó) település lehessen.

  7. Nem kevésbé lélekemelő távlatot jelent a térségfejlesztési program, amely Sárosdnak  civilizációs és kulturális fejlődést kínál, gazdaságfejlesztést, valódi és kultúrált településközpontot, természeti és környezeti rekonstrukciót, a hagyományokhoz való visszatalálást, kölcsönös emberi tiszteletre építő világot, az emberek és intézmények közötti értelmes dialógust, és egyáltalán olyan környezetet és klímát, amelyben a település szélén élők sem érzik azt, hogy ki vannak rekesztve.

  8. Sárosd a legnehezebb első lépéseken túl van: az önkormányzat által elfogadott fejlesztési programmal a teljes lakosságot képviselő és sokak részvételével megtartott falugyűlés azonosult

  9. A társadalmi szerződés tehát nem akar egyebet, mint azt, hogy a helyi polgárok lelkileg és szellemileg azonosulhassanak a közösség jövőképével, és ennek következményeként ki-ki személyesen, vagy közösségi fellépések keretében folyamatosan részt vehessen a jövő településének létrehozásában. Ebből az is következik, hogy a tervek valóra váltásáért nem csak a döntéshozók, vagy az intézmények, hanem minden egyes ember és család is felelős. Jelképesen mondva: mindenkinek újra rendet kell tartania háza kertjében és a háza előtt, az utcán.

10. Ezért hoztuk létre a strukturált párbeszéd rendszerét, hiszen a sárosdi utcaközösségek tagjai megválasztották képviselőiket, és képviselők pedig létrehozták saját közös civil intézményüket, amivel megteremtették a tényleges párbeszéd hiteles feltételét.

11. Az intézményes párbeszéd fóruma ugyanakkor vállalja, hogy a régi idők módján, a régi idők technikáival nem tolja háttérbe az állampolgárt, a következő tíz évben folyamatosan lehetőséget teremtminden cselekedni akaró helyi polgár és család személyes részvételére a döntésekben és a cselekvésekben.

12. Végül ezt az új demokratikus ügymenetet és közösségi együttműködési hálózatot hosszú távon is működőképessé teszi, hogy támogatóként és ösztönzőként ott áll mögötte a helyi önkormányzat.

            A 12 pont ismeretében és tudatában mindnyájan kijelentjük, hogy a részvételi demokrácia programját elfogadjuk, a társadalmi szerződés intézményes rendszerét működtetjük, és minden akármilyen helyi okból induló civakodás helyett a kölcsönös tisztelet és egymásra odafigyelés jegyében hosszú távon szerződünk arra – mint a bevezetőben említettük - Sárosd jövőképéből valóságos jövő legyen.

            Legyen Sárosd Magyarország egyik legszeretetreméltóbb és polgáraihoz leginkább jóságos, hagyományokra építő, a kultúrát továbbvivő, Európa figyelmére is méltó, intelligens-bölcs település.

               Közösen kérjük, hogy ezt a társadalmi szerződést minden sárosdi család egy-egy képviselője egyetértő kézjegyével lásson el.

 

2011. 

2011-06-06 21:45:37
Töltse le pdf formátumban: itt
2011-06-07 07:30:57